Hotline: 0985.367.426
Danh mục sản phẩm
    Hiển thị :

Phù điêu dân gian miêu tả cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của con người như: gánh nước, gặt lúa, chăn trâu, những dụng cụ lao động , các hoạt động vui chơi, tổ chức lễ hội: phù điêu cồng chiêng, phù điêu trống đồng, phù điêu trẻ chăn trâu .... Mang đậm nét văn hóa thuần việt: 

Phù điêu dân gian dùng trong trang trí nội thất, bảo tàng, được sử dụng nhiều để trang trí trong các lễ hội văn hóa: lễ hội cồng chiêng, ...