Hotline: 0985.367.426
Danh mục sản phẩm
    Hiển thị :

Trung tâm Điêu Khắc Ứng Dụng nhận thi công tại công trình và tạo mẫu tại xưởng với các sản phẩm làm bằng chất liệu xi măng, làm màu giả đồng, đá...Cung cấp nhiều mẫu sản phẩm mới: cột đèn, lư hương, cuốn thư, phù điêu...